R2S - Research to Sale

Seznam účastníků - Promyšlené podnikání

Seznam účastníků

Promyšlené podnikání

Školení v modulu tvorby Podnikatelského záměru metodou "Promyšleného podnikání " je součástí celkového školení na podporu podnikání.

V tomto modulu se účastník kurzu dozví co prezentovat (budeme hledat marketingově úspěšný a ekonomicky udržitelný produkt, či službu).

Proč nápady, podnikatelské záměry, či informace o produktu / službě  interpretovat navrhovanou formou, se účastník kurzu dozví v části zaměřené na "Pitching metodou Orena Klaffa S.T.R.O.N.G. " a v části zaměřené na tvorbu "Digitálních příběhů" se účastník dozví, jak udělat zajímavou a přesvědčivou pitchingovou prezentaci.

Toto vše může použít při jednání s obchodním partnerem, investorem nebo zákazníkem.

Lze se teoreticky zaměřit na jednotlivý samostatný modul, ale na straně jedné, k žádné časové úspoře nedojde, protože se všechny dovednosti účastník učí souběžně. Na straně druhé, jak se chcete dozvědět, zda bude Váš nápad marketingově úspěšný, když nedokážete efektivně komunikovat s potenciálním zákazníkem?

A jak mu chcete Váš zamýšlený produkt, či službu představit, když nebudete umět sestavit videopitch?

Samozřejmě se může stát, že zájemce o e-learningový kurz bude podnikatel s úspěšnou fungující firmou se stabilní dostatečně velkou zákaznickou strukturou. Pak skutečně není důvod zabývat se touto částí vzdělávacího modulu a lze pracovat jen na dvou zbývajících modulech.

Pro všechny ostatní účastníky z řad zájemců o podnikání, začínajících podnikatelů, či podnikatelů, kteří chtějí svoje podnikání rozšířit i do dalších oblastí (viz teorie Modrého oceánu) je toto celkové školení na podporu podnikání jako ušité.

Meziplanetární start-upový imigrační Boot kemp

Cílem Boot kempu  je se na základě plnění určitých úkolů krok za krokem Vás naučit připravit si argumenty a podklady pro svůj testovací vstup na trh a následně i pitching před investorem.

Princip hry k Promyšlenému podnikání (Design Thinkingu)

Jste galaktický (vesmírný) trosečník a přistál jste na cizí planetě, kde je vyspělý život.
Pokud už s něčím podnikáte, tak jediné, co máte, je náklad zboží, či vnitrofiremní manuál pro poskytování služby.
O této planetě a jejích obyvatelích nevíte absolutně nic!Nemáte žádné známé, žádné konexe ani jakékoliv postavení. Školy, certifikáty a povolení, které vám platili na Zemi, jsou vám zde k ničemu. Jediné co máte, jsou vaše schopnosti, dovednosti a vědomosti.

Funguje tam stejná tržní ekonomika, stejné fyzikální, přírodní a ekonomické zákony jako u nás. Společenství domorodých obyvatel je stejně různorodé a sociálně rozvrstvené jako u nás.

1. Trh
Podle předložených kritérií si vyberete oblast trhu (průmysl), ve kterém chcete podnikáním získávat peníze na obživu. Popíšete jeho strukturu, segmenty trhu. Jaké jsou bariéry pro vstup na trh pro vaši novou (pro ně neznámou) firmu.


2. Makrozměny
Popíšete podle předložených kritérií jednotlivé faktory, společenská pravidla a trendy, které se ve vybraném průmyslu uplatňují.


3. Reálné potřeby trhu
Podniknete expedici na vybrané oblasti. Definujte si svého Avatara (ideálního zákazníka). Na základě etnografického průzkumu se skupinou těchto Avatarů, jejich oborově zaměřené internetové diskuse, na základě jejich pozorování a přímých interview popíšete reálné potřeby, či problémy trhu. Vše nahrávejte na diktafon nebo na video.


4. Řešení pro Avatara
Definujte, co mají jednotlivá vyprávění Avatarů o svých potřebách a problémech společného a pokuste se na to navrhnout 4-5 variantních řešení, které byste chtěli (a byli schopni) na trh dodávat, či poskytovat.


5. Cenotvorba
Na základě přímých a nepřímých nákladů, možností jednotlivých segmentů trhu (skupin Avatarů) určete ceny jednotlivých řešení, za které by se vaše řešení dala prodávat. Pokud neplánujete produkt, či službu přímo dodávat koncovým zákazníkům (uživatelům), ale vaším zákazníkem je prodejce, vaše nabídková cena musí tvořit jen 30 - 40% prodejní ceny.

6. Zkušební účast na trhu (Launch Learning)
Máte za úkol sami nebo ve spolupráci s partnery zkušebně otestovat vaše zboží, či službu na místním trhu. Připravte si max. 3minutovou prezentaci videopitch o jednotlivých variantách vašeho zboží (služby) pro vaše Avatary. Zjistěte, za kolik by byli ochotni za vaše zboží, či službu zaplatit. Vše nahrávejte na diktafon nebo na video.


7. Finální produkt či služba
Na základě vyjádření vašich Avatarů vyberte tu variantu zboží, či služby, která je pro vaše podnikání ekonomicky efektivní. Pokud žádná taková není, "game is over" a za ušetřené peníze si kupte zpáteční letenku pro návrat na Zemi.

Přihlášení

E-mail:
Heslo:
Registrace čtenářeCopyright © 2020 ResearchToSale All rights reserved