R2S - Research to Sale


1. Harmonogram úkolů

I) V období (I. týden) Průmysl (obor) přívětivý pro vstup Startupů.

po webináři zaměřeném na (SLOVO) a úhel pohledu (FRAME) dostanete za úkol:

 • definovat hlavní výhodu vybraného průmyslu (oboru) a úhel pohledu (FRAME), na kterých postavíte komunikaci k zákazníkovi. Zároveň z tohoto úhlu pohledu budete přesvědčovat potenciálního investora o potenciálu vaší firmy;
 •  interpretaci této myšlenky a úhlu pohledu. Zde vysvětlíte, proč jste si tento průmysl zvolili (resp. „co tím chtěl básník říci“).


II) V období (II. týden), Makrozměny na trhu umožňující vstup startupů technologické, psychografické, demografické, politické a regulační změny.

po webináři zaměřeném na grafické nástroje (schéma, graf) a příběh (STORY) dostanete za úkol:

 •  vytvořit graf (schéma) vaší vzdělanostní křivky, případně makrozměny, vysvětlující potenciál pro vaše podnikání a interpretujete to (PROČ NYNÍ);
 • Co vím o trhu  (fakta, pozorování trhu)

III) V období (III. týden)Reálné potřeby na trhu, etnografický průzkum, internetová rešerše, pozorování.

po webináři zaměřeném na vizuální komunikační nástroje (OBRAZ) a na tvorbu své kredibility (SOCIÁLNÍ STATUS) :

 •  nafotíte, vyberete fotku AVATARA, která bude sdělovat proč jste si ho s ohledem na typ oboru, potenciál a vaše shcopnosti vybral(a). Fotku opět interpretujete;
 • vymyslíte příklady (příběhy) , které budou interpretovat nějakou vaši dovednost, výhodu, znalost (SOCIÁLNÍ STATUS) a opět příběh interpretujete  (co je tematickou linkou, případně jaký argument proti vám příběh vyvrací);
 • připravíte  a realizujete etnografický průzkumIV) V období (IV. týden)Uspokojování zákaznických potřeb (přání) řešení, strategická pozice (AVATAR), strategické plánování - co dělat a co nedělat.

kdy se na webináři naučíte vytvářet a stříhat VIDEO v části věnované pitchingu probereme VALUE PROPOSITION navrhovaných řešení:

 •  vytvoříte STORYBOARD pro vaše videopitche, či animaci a interpretujete je;
 •  vytvoříte podklady (argumenty) pro pro jejich pitching, které opět interpretujete.
 • v rámci Brainstormingu budete hledat řešení pro zjištěné zákaznické potřeby (přání)

 
V) V období (V. týden), Strategie pro stanovování ceny struktura nákladů a příjmů, cena.

kdy se na webináři seznámíte s 3D VIZUALIZACI a v rámci pitchingu JAK TO FUNGUJE

 •  sestavíte scénář pro vizualizaci pro vybranou pasáž pitchingu;
 • stanovíte ceny v rámci portfolia pro všechny variantní řešení zákaznických potřeb.

VI) V období (VI. týden)Zjišťování reakce trhu (Launch learning, public voting).

kdy se na webináři naučíte jak se vytváří  DIGITÁLNÍ PŘÍBĚH a kdy se vyplatí žádat a jak se žádá o FINANČNÍ PROSTŘEDKY investora:

 •  budete se podílet na organizaci Testovacího vstupu na trh;
 • vytvoříte si videopitche ve formě Digitálního příběhu.

 
VII) V období (VII. týden), Úprava podnikatelského záměru, Modifikace ceny, Výběr finálního produktu/služby

kdy se na webináři seznámíte, jak taková pitchingová prezentace v celku vypadá (případně se seznámíte s zážitky a hodnocením lidí, kteří pitchingovou prezentaci absolvovali) a budete si postupně vytvářet  Pitchingovou prezentaci sami(y):

 • definujete si klíčové předpoklady úspěchu, jak zafixovat dojem z pitchingu (Nail Hookpoint)
 • Vyberete si Finální produkt, či službu

Pokud se vám ve vyčleněné lhůtě nepodaří úkol splnit a mě odeslat, brána se pro tento typ úkolu uzavře a nezískáte žádné body. Samozřejmě předem nahlášená informace o epidemii, která postihla celou firmu, o požáru či potopě v sídle firmy apod. vám zajistí prodloužení lhůty.

Přihlášení

E-mail:
Heslo:
Registrace čtenářeCopyright © 2020 ResearchToSale All rights reserved