R2S - Research to Sale

Seznam účastníků

Seznam účastníků

Digital Storytelling

Školení v modulu tvorba digitálních příběhů je součástí celkového školení na podporu podnikání.

Co prezentovat se účastník kurzu dozví v části "Promyšlené podnikání ", proč nápady, podnikatelské záměry, či informace o produktu / službě  interpretovat navrhovanou formou, se účastník kurzu dozví v části zaměřené na "Pitching metodou Orena Klaffa S.T.R.O.N.G. " a v této části zaměřené na tvorbu "Digitálních příběhů" se účastník dozví, jak udělat zajímavou a přesvědčivou pitchingovou prezentaci. Tu může použít při jednání s obchodním partnerem, investorem nebo zákazníkem.

Lze se teoreticky zaměřit na jednotlivý samostatný modul, ale na straně jedné, k žádné časové úspoře nedojde, protože se všechny dovednosti účastník učí souběžně. Na straně druhé může se stát, že podklady (obsah a argumenty) pro vytvoření Digitálního příběhu budou chybět, nebo nebudou pro správné transformování do příběhu vhodné (použitelné).

Pokud se chce nějaký zájemce vzdělat jen v tom, jak dělat digitální příběhy, bude asi lepší, aby se zapsal na jiný vzdělávací kurz.

1. Princip hry

Protože jste galaktický trosečník, nemáte tolik finančních prostředků, abyste si mohl/mohla dovolit zadat zpracování kompletních marketingových a komunikačních nástrojů místní profesionální agentuře.
Musíte si tedy základní podklady vytvořit sami.

tlacitko tuzka Jediné, co na začátku máte je tužka, papír a hlavy plné nápadů.

Splněním úkolů obdržíte body, které vás budou opravňovat "vyfasovat" u táborové rady dalších prezentační (multimediální) prostředky pro komunikaci s Avatary, případně s potenciálními investory:

tlacitko graf, schema Flipchart a fixy pro vytváření schémat a grafů
tlacitko fotoaparat Fotoaparát pro nafocení snímků
tlacitko videokamera Videokameru pro natočení videa
tlacitko - editovani DST Počítač a počítačový program pro sestřihání digitálního příběhu

Každé řešení mi pošlete mailem a váš tým za splnění tohoto úkolu dostane body.


Aby měli ostatní čas vaše příspěvky komentovat, bylo by vhodné splnit úkol již v I.týdnu. Proto za každý příspěvek odeslaný do neděle 23:59 prvého týdne, obdržíte plný počet bodů (5). Za všechny příspěvky odeslané na můj email až v dalším (druhém) týdnu získáte již jen 3 body za každý z nich.

2. Progres - postup do dalších úrovní

Je jasné, že výsledná prezentace nebude obsahovat jen jednu větu, jedno schema, graf, či jednu fotku. Proto můžete v rámci plnění daného úkolu odeslat ke zveřejnění na webu více těchto návrhů s tím, že každý příspěvek musí mít i vlastní interpretaci.

To znamená, že body se udělují za kompletní dvojici (text+interpretace, graf+interpretace, fotka+interpretace, video+interpretace).

Konkrétní argument můžete prezentovat (interpretovat) větším počtem grafů (různé závislosti, různé faktory), či skupinou fotek (káždá vyjadřující jinou informaci). Ale u každé fotky musí být vysvětleno, jaký argument prezentuje / interpretuje a čím.

Tímto způsobem můžete v určité etapě soutěže získat tolik bodů, že Vám vytvořený náskok vydrží i pro další období (můžete si v předstihu zakoupit nejen virtuální nástroj pro nadcházející úkol, ale i ten, který budete potřebovat až v dalším týdnu.
 Např. pokud jste jazykově a stylisticky dobře vybavený/á vytvořte tolik hesel, myšlenek, že si již v první etapě budete moci zakoupit virtuální fotoaparát, který budete "de facto" potřebovat až v období (od 21. do 27.4.), apod.

V jiném případě získáte tolik bodů, že si budete moci dovolit jednu etapu vynechat a přesto neztratíte šanci v následující lhůtě po té, ve které se nezúčastníte, nakupovat potřebné virtuální nástroje a vybavení.


3. Bodové hodnocení

Do dalších úrovní (k získání a použití nových nástrojů) se dostanete získáním minimálně těchto bodů:

Typ nástroje

Min.

počet bodů

tlacitko graf Flipchart (grafy, schemata) 10
tlacitko fotoaparat Fotoaparát (fotky) 15
tlacitko videokamera Videokamera (video) 20
tlacitko soft. DST PC, software (Digitální příběh) 25

Pokud se vám v určitém období naopak nepodaří úkol splnit, či nezískáte dostatek bodů pro získání nového (vyššího) nástroje, nic se neděje.

Dosud získané prezentační nástroje přece můžete použít i v následném období.
Např., i když nezískáte fotoaparát, lze zamýšlený obrázek nakreslit (mnohdy je to originálnější a tím i mnohem zajímavější), v případě videokamery, stále můžete představit scénář ze sekvencí fotek (storyboard) apod.

4. Individuální práce

Protože Boot kemp je soutěž týmů a ne všichni členové týmu se musí zapojit, či budou stejně pracovití, rozšířili jsme soutěž o principy, které motivují se něco naučit i jednotlivce. Za tuto činnost navíc budou konkrétní aktéři pochopitelně odměněni.

Každý účastník Boot kempu bude mít přístup ke stránce ostatních týmů a může sledovat, jak se ostatním zadané úkoly povedly. Tyto jejich práce bude moci každý student / studentka, ale i pedagogové komentovat.

V komentáři budete moci vyjadřovat své názory na zvolené řešení, návrhy na vylepšení, ale budete moci reagovat i na autorské interpretace:

„Zda to, co autoři tvrdí, že měli za cíl, se jim skutečně povedlo, zda to ve skutečnosti na vás nepůsobilo jinak.“

Je jasné, že vaše komentáře budou pro ně inspirativní, ale za každý komentář získáte na svůj účet kredity, které se budou načítat a nejlepší komentátor – Expert získá individuální cenu.

To znamená, že i když váš tým nevyhraje, přeci jen může někdo z vás individuálně uspět..

Z důvodu ochrany před nevhodnými a neslušnými názory bude každý komentář mnou schvalován. Komentáře budete opět zasílat emailem a po potvrzení se objeví na webu.

Všichni ostatní návštěvníci budou mít možnost jakýkoliv komentář podpořit (přidáním „+“ bodu) nebo vyjádřit nesouhlas (kliknutím na „-“ bod). Tyto doplňující názory budou mít vliv na výši přidělených kreditů.

5. Vítězství

Účastník, který obdrží nejvyšší počet bodů, získá od provozovatele kurzu možnost setkání s investorem (snídaně s investorem, prezentace a pitching podnikatelského záměru před investorem).

Ať už jako možnost získat zkušenosti, ale i zpětnou vazbu či rady od profesionála v oboru.

Přihlášení

E-mail:
Heslo:
Registrace čtenářeCopyright © 2020 ResearchToSale All rights reserved